Regulamin wypożyczalni rowerów

 

Klient wypożyczając rower:

-okazuje minimum dwa dokumenty stwierdzające tożsamość

-dobrowolnie zobowiązuje się na okres wypożyczenia sprzętu pozostawić w depozycie dowód osobisty lub kaucję pieniężną-co potwierdza własnoręcznym podpisem na dowodzie wypożyczenia sprzętu

-sprawdza i akceptuje stan techniczny roweru i zobowiązuje się zwrócić go w takim samym stanie

-przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie użytkowania roweru od momentu jego wypożyczenia do zwrotu

-w przypadku uszkodzenia lub kradzieży roweru zobowiązuje się pokryć powstałe szkody w całości (tj. opłata za skradziony lub uszkodzony rower + opłata za czas wypożyczenia)

-zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni rowerów.

Cena nie zawiera ubezpieczenia.

Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania roweru przez klienta

Rowerzysta jest jednym z wielu użytkowników drogi i zobowiązuje się do zachowania należytej ostrożności

Zabrania się przewozu dodatkowej osoby na rowerze (wyjątek stanowią małe dzieci przewożone w specjalnych fotelikach.